Servis Jihlava ELSA

Od 1.3.2014 došlo k převzetí veškerých povinností vyplývajících z uzavřených servisních smluv společnosti ELSA, spol. s.r.o. na novou společnost VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

Nově bylo zřízeno středisko Jihlava ELSA. Tímto přechodem nebudou narušeny žádné služby, kvalita ani rozsah prací, cena zůstane zachována. Služby budou nadále zajišťovat stejní pracovníci, veškerá telefonní čísla na havarijní službu a kontakty se nemění. Nadále nás najdete na adrese Jana Masaryka 1598/26 v Jihlavě.

Vše pro Vás, naše vážené zákazníky, funguje tak, jak jste byli dlouhé roky zvyklí a budeme nadále dělat vše pro Vaši spokojenost, která je pro nás tolik důležitá. Do budoucna navíc připravujeme další novinky, pro zlepšení námi nabízených služeb. Věříme, že nám zůstanete dále nakloněni.VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
Jan Havel ml.
+420 774 280 000
servis@elsa-cz.cz
havelml@vytahy-vanerka.cz
Vedoucí servisního střediska Jihlava ELSA