Dotace na výtah

Zorientovat se v dotačních programech stojí laika hodně zbytečného úsilí a času. Využijte našich mnohaletých zkušeností v oblasti dotací a obraťte se na nás s přípravou podkladů k žádosti o finanční podporu. 

První krok naší spolupráce bude spočívat v určení, zda Váš projekt spadá do okruhu vybrané finanční podpory. Na základě informacích od Vás spočítáme bodové hodnocení projektu a posoudíme jeho přijatelnost.

V dalším kroku s Vámi projdeme veškeré povinné přílohy ke konkrétní žádosti. Naše projekční oddělení vyhotoví technickou dokumentaci, jež je povinnou součástí všech žádostí. Zajistíme i další nezbytnosti, zejména vyjádření stavebního úřadu či vypracování podnikatelského záměru.

Obecně platí, že nové výtahy mohou usilovat o dotaci v rámci programu Bytové domy bez bariér spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj. Předmětem tohoto programu je pořízení výtahu a odstranění bariér při vstupu do domu a do výtahu. 

Dalšími možnostmi jsou programy jednotlivých krajů, které rovněž pravidelně sledujeme a hlídáme lhůty k podání žádostí.

Důvěřujte našim zkušenostem a investujte ušetřený čas do dalších projektů.