Stavební povolení

Byrokracie spojená se získáváním stavebního povolení je noční můrou našich zákazníků. Proto často volí nejjednodušší řešení a nechají celou povinnost na nás. 

Stavební zákon je neustále upravován a s novelizacemi se mění i základní povinnosti a podmínky týkající se získávání stavebního povolení či ohlašování staveb

Obecně však platí, že na většinu projektů spojených s novým výtahem či modernizací toho stávajícího bude stavební povolení či ohlášení potřeba. Samotné stavební práce mohou začít až po nabytí právní moci stavebního povolení, po jeho vydání totiž běží lhůty pro případné odvolání účastníků řízení.

Jsme schopni pro vás zajistit vyřízení stavebního povolení včetně všech stanovisek dotčených orgánů dle požadavků daného stavebního úřadu. Zajišťujeme rovněž i vyřízení kolaudačního souhlasu, kterým stavební úřad povoluje užívání stavby k určenému účelu.

 

Ujišťujeme Vás rovněž, že máme své vlastní autorizované inženýry staveb. Jde o osoby oprávněné k výkonu odborných činností, pod které spadá projektová činnost ve výstavbě a odborné vedení provádění stavby nebo její změny (vypracování projektové dokumentace staveb, provádění statických a dynamických výpočtů staveb, provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací stavby…). 

Neváhejte se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem. Bedlivě za Vás sledujeme každou novelu a z naší strany zaručujeme příjemné a pohotové jednání.